I. DEFINIŢII ŞI TERMENI

promoshop.ro – este magazin on-line deservit de către S.C. Print Expert Simaco S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în str. Costache Aristia nr. 13, Sector 1, București, punct de lucru: Strada Înclinată 1-3, Sector 5, cod postal  050201, București, România. înregistrat la Registrul Comerţului J40/21791/1994, cod unic de înregistrare fiscală RO6611623.

Vânzător – S.C. Print Expert Simaco S.R.L. prin magazinul on-line promoshop.ro

Furnizor – partenerii externi ai S.C. Print Expert Simaco S.R.L. ale căror produse și stocuri sunt prezentate și vândute în magazinul on-line promoshop.ro

Reprezentant de vânzări – reprezentantul Vanzatorului, desemnat de către SC Print Expert Simaco SRL să consilieze Cumpărătorul/ Clientul in legătură cu orice detaliu necesar realizării unei comenzi/ oferte.

Cumpărător/ Client – persoană fizică / persoană juridică care îşi face un Cont în Site şi efectuează o Comandă.

Utilizator – persoană fizică / persoană juridică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către Print Expert Simaco (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Print Expert Simaco şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui Cont. El poate să se înregistreze pe Site. Prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii.

Utilizator - persoană fizică, denumită în continuare persoană vizată, este orice persoană fizică ce ne trimite date cu caracter personal.

Site/ magazin on-line – domeniul promoshop.ro şi subdomeniile acestuia.

Conţinut:

  • toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui sistem electronic (hardware și/sau software);
  • conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/reprezentant al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informaţii legate de Produsele şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la Vânzător.

Cont – secţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail sau nume de utilizator şi o parolă care permite Cumpărătorului/Utilizatorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Cumpărător/Utilizator şi istoricul Cumpărătorului/Utilizatorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.).

Poșta electronică (e-mail) – modalitatea de comunicare a tuturor informațiilor/ documentelor necesare pentru realizarea unei Comenzi sau Cereri de Oferta.

Produse şi Servicii – orice produs și/sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat, inclusiv consultanță și expresii creative, serviciile de personalizare și de livrare.

Cerere de oferta – orice solicitare referitoare la un Produs/ Serviciu transmisă de către Cumparator/ Client/ Utilizator online (prin completarea formularelor de pe site) sau prin Poșta electronică (e-mail) care va fi soluționată de către reprezentantul de vânzări.

Comandă – document electronic ce intervine ca formă de comunicare între  Cumpărător și Vânzător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Produse şi/sau Servicii de pe Site.

Confirmare de comandă – document electronic ce intervine ca formă de comunicare prin care Vânzătorul transmite Cumpărătorului, prin intermediul Site-ului confirmarea de primire a comenzii de Produse şi/sau Servicii de pe Site.

Bun de Tipar (BT) – acordul ferm prin care Cumparatorul/ Clientul accepta simularea grafica transmisa de catre Vânzător înainte de darea în lucru a personalizării (inscriptionarii, imprimării) produselor comandate. Cumpărătorul/ Clientul are obligația să verifice temeinic simularea grafică primită și, dacă nu are obiecțiuni, să transmită, prin Poșta electronică, Bunul de Tipar (BT) către Vânzător.

Personalizare – modalitatea prin care, prin tehnici specifice prevăzute în descrierea fiecărui produs, Vânzătorul intervine asupra unui produs pentru a-l imprima/ inscripționa (sigla, textul, imaginea, etc.) la solicitarea Clientului și în urma acceptarii  simulări grafice (BT) de către Client. 

Condiții comerciale – detaliile convenite de comun acord de către Vânzător și Cumpărător prin care se stabilesc Termenele și condițiile de livrare și Termenele de plată.

Termen de livrare: termenul la care Produsele trebuie livrate, după cum se stabilește de comun acord în funcție de tipul comenzii, dacă are sau nu personalizare; Termenul de livrare pentru produsele cu sau fără personalizare este stabilit de comun acord împreuna cu reprezentantul nostru de vânzări;

Termen de plată – termenul convenit de comun acord pentru plata produselor/ serviciilor achiziționate de către client.

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

Document – prezentul conținut de Termeni şi Condiţii.

Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Produse şi/sau Servicii, având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Newsletter – mijloc de informare periodic, prin e-mail, asupra Produselor şi Serviciilor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de către Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Produs şi/sau Serviciu de către SC Print Expert Simaco SRL, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de plăți agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificaţii/Date tehnice – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

II. DOCUMENTELE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică sau prin e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale. Notificarea (Confirmarea de comanda) primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se transmite prin Posta electronica (e-mail). Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a refuza orice Comandă. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Produse şi/sau Servicii din Comanda are obligația de a anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon pus la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna eventuala sumă achitată în plus. Contractul se consideră încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul achitării de către Cumpărător a tuturor obligațiilor financiare stabilite la efectuarea Comenzii. Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către Vânzător pe Site sau prin Poșta electronică (e-mail) vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Produsele achiziţionate.

III. POLITICA DE VÂNZARE ON-LINE

Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător. Pentru motive justificate Print Expert Simaco îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele dintre modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei și/sau a activităţii Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Print Expert Simaco. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa în scris la adresa printexpert@simaco.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor mai sus menționate.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin numerele de telefon menționate la secţiunea “Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Print Expert Simaco poate publica pe Site informaţii despre Produse şi/sau Servicii şi/sau promoţii practicate, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil. 

Toate preţurile aferente Produselor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei sau euro şi NU includ TVA. În cazul în care Utilizatorul/Cumpărătorul dorește să solicite detalii cu privire la suma exactă adăugată la preţul Produsului, acesta va contacta reprezentanții de vânzări ai Print Expert Simaco.

Toate informaţiile folosite pentru descrierea Produselor şi/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului, în destinația indicată în Comandă (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului sau în cazul ridicării produselor de la sediul Vanzatorului).

IV. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Servicii ce ţin de onorarea Comenzii (de exemplu şi fără a se limita la servicii de curierat), cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

V. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

Conţinutul, aşa cum este definit în “DEFINIŢII ŞI TERMENI”, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Print Expert Simaco, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect adaptate la cerințele site-ului. 

Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Print Expert Simaco, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Print Expert Simaco asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al Print Expert Simaco.

Orice Conţinut la care Utilizatorul/Cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între Print Expert Simaco şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea Print Expert Simaco cu referire la acel Conţinut.

Utilizatorul/Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului. În cazul în care Print Expert Simaco oferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conţinuturi de pe site sau a perioadei definite în acord şi nu reprezintă un angajament contractual din partea Print Expert Simaco pentru respectivul Utilizator/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urmă acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conţinut transmis către Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea Print Expert Simaco şi/sau al angajatului Print Expert Simaco care a mijlocit transferul de Conţinut.  Este interzisă orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există.

VI. COMANDA

Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Produs şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsură în care există stoc disponibil pentru acesta şi a fost ulterior confirmat pe e-mail sau telefonic. Adăugarea unui Produs și/sau Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului și/sau Serviciului.

Pentru finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.  Pentru finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului. O comandă se consideră finalizată și își produce efectele doar după ce Cumpărătorul agrează termenul de execuție al lucrărilor comandate iar fișierele grafice sunt corespunzătoare comenzii dorite. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

În cazul în care un Produs şi/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Produsului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

VII. DREPTUL DE RETRAGERE

Utilizatorul/Cumpărătorul poate solicita returnarea produselor în următoarele situaţii:

  • Produsul nu este conform cu specificaţiile de pe site. Cumpărătorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii.
  • Personalizarea produsului nu este conformă cu detaliile acceptate de către cumpărător în urma Bunului de Tipar.
  • S-a livrat alt produs decât cel solicitat. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat, iar Cumpărătorul va refuza recepţia şi poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire cu un produs similar sau pentru rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferenţa, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parţială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur şi de transport pentru produsul înlocuitor vor fi suportate de Print Expert Simaco.

Nu pot fi returnate/ refuzate produsele conforme cu specificatiile si care ulterior au fost personalizate conform cu Bunul de Tipar al Cumparatorului.

VIII. RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI

În cazul în care aveţi vreo nemulţumire sau întrebare legată de produsele şi serviciile noastre, echipa Print Expert Simaco vă stă la dispoziţie. Reclamaţiile şi sesizările le puteţi trimite on-line pe e-mail:promoshop@simaco.ro sau prin formularul de pe site.

IX. CONFIDENŢIALITATE

Informaţiile de orice natură furnizate de către Vânzător Utilizatorului/Cumpărătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Utilizator/Cumpărător cu privire la Comandă/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

X. PUBLICITATE

Newsletterele Print Expert Simaco pot fi transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de Print Expert Simaco. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor. În momentul în care, Utilizatorul îşi crează un Cont pe Site, îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere și materiale publicitare. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Print Expert Simaco în acest sens.  Renunţarea la primirea Newslettere-lor de către Utilizator sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătură special destinată din cadrul oricăror Newslettere sau apelând numerele de telefon indicate pe site.

Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

XI. FACTURARE – PLATA

Preţurile Produselor şi/sau Serviciilor afişate în cadrul site-ului promoshop.ro sunt exprimate în lei sau euro şi nu includ T.V.A.. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă.

Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele şi/sau Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factură aferentă Comenzii ce conţine Produse şi/sau Servicii vândute de Print Expert Simaco, în format fizic sau în format electronic, prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător în Contul său.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul, datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin transmiterea acestora de către prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul său.

Cumparatorul are obligatia sa efectueze platile conform cu termenele convenite de comun acord cu Vanzatorul.

XII. LIVRAREA BUNURILOR

Toate Produsele comandate vor fi ridicate de către Cumparator de la sediul SC Print Expert Simaco SRL, în termenul stabilit de comun acord.

La solicitarea Cumparatorului acesta poate ridica produsele prin intermediul unei transportator/ firme de curierat agreat/ă (sau contractat de către Cumparator).

La solicitarea Cumparatorului, Vanzatorul poate livra produsele, contra cost, prin intermediul unui transportator contractat. În acest caz costurile de livrare, acceptate de către cumparator, vor fi facturate separat.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare. Vânzătorul va efectua livrarea Produselor şi Serviciilor în termenul convenit împreună la acceptarea Comenzii, în funcție de complexitatea lucrării și a serviciilor implicate pentru finalizarea Comenzii.

XIII. GARANŢII

Toate produsele comercializate de către Print Expert Simaco, beneficiază de condiţii de garanţie conform legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor.

XIV. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor şi/sau Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora. Prin crearea şi utilizarea Contului, Utilizatorul/Cumpărătorul îşi asumă răspunderea pentru menţinerea confidenţialităţii datelor de Cont (utilizator/adresă de email şi parolă) şi pentru gestionarea accesării Contului, şi, în măsura permisă de legislaţia în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său. Prin crearea Contului şi/sau utilizarea Conţinutului şi/sau plasarea Comenzilor, Utilizatorul/Cumpărătorul acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi condiţiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la data plasării Comenzii.

Ulterior creării Contului utilizarea Conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi condiţiilor Site-ului şi/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi condiţiilor Site-ului. Termenii şi condiţiile Site-ului pot fi modificaţi oricând de către Print Expert Simaco, aceştia fiind opozabili Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afişării în Site. Acceptarea Termenilor şi condiţiilor Site-ului se confirmă prin bifarea căsuței de validare corespunzător din Site şi/sau prin trimiterea Comenzii şi/sau prin efectuarea unei plăti online.

XV. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, cunoscut sub numele de GDPR. Conform acestuia, Print Expert Simaco are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați. Scopul colectării datelor este: informarea Utilizatorilor/Cumpărătorilor privind situaţia Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluţia şi starea Comenzilor, evaluarea Produselor şi Serviciilor oferite, activităţii comerciale, de promovare a Produselor şi/sau a Serviciilor, de marketing, de informare cu articolele tehnice apărute pe site, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul Utilizatorului/Cumpărătorului.

Pentru detalii accesați secțiunea GDPR. . 

XVI. FORŢA MAJORĂ

Nici una dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de cincisprezece zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

XVII. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Print Expert Simaco şi Utilizatori/ Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.